Duża pomoc frankowiczom przyszła ze strony wymiaru sprawiedliwości. Wraz z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który zapadł 3 października 2019 roku, tysiące polskich kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich, może walczyć od odfrankowienie ich należności lub nawet o unieważnienie zawartej z bankiem umowy kredytowej.  Co to...

Europejski Trybunał Stanu w dniu 3 października wydał wyrok, w którym polscy kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich, mogą walczyć o odfrankowienie ich należności lub nawet o unieważnienie zawartej z bankiem umowy kredytowej. Odfrankowienie kredytu jest szansą na zmianę warunków zaciągniętych zobowiązań lub całkowite...

Z dniem 3 października 2019 roku zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dzięki któremu kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich, mogą walczyć o odfrankowienie ich należności lub całkowite unieważnienie zawartej umowy kredytowej. Jeśli posiadasz kredyt we frankach i chcesz się dowiedzieć co to jest odfrankowienie...

ZADZWOŃ